Kitle İletişim Araçlarının Olumlu ve Olumsuz Etkileri

-Sponsorlu bağlantılar-

f4a0b  kitle iletisim Kitle İletişim Araçlarının Olumlu ve Olumsuz Etkileri
Kitle İletişim Araçlarının Olumlu Yönleri, Kitle İletişim Araçlarının Olumlu ve Olumsuz Yönleri, Hakkında Bilgi, İle İlgili Yazılar, İle İlgili Şiirler, İle İlgili Karikatürler, Etkiler Nelerdir, Kitle İletişim Araçlarının Olumlu ve Olumsuz Etkiler Nelerdir, Kitle İletişim Araçları Nelerdir, Vikipedi, Hangileridir, Olumsuz Etkileri Hakkındaki Bilgiler.

Kitle İletişim Araçlarının Olumsuz Yönleri
*Kişiler arası ilişkilerde yüz yüze etkileşimi bir anlamda ortadan kaldırdığı için sosyalleşmeyi engeller.
*Uzun süre takip edildiği durumlarda sağlık sorunlarına yol açabilir.(göz bozukluğu gibi)
*Kontrolü sağlanmazsa zaman kaybına yol açan araçlar haline gelebilirler.
*Özellikle küçük yaştaki insanlarda şiddet, sihir, cinsellik gibi içerikli programlar ruhsal bozukluklara yol açabilir, normal dışı eğilimlere yol açabilir
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu(TRT)
* 1927 yurdumuzda ilk radyo yayınları başladı.
* 1927’de Atatürk’ün emri ile Ankara radyosu yayınına başladı.
*MAYIS 1964 TRT kuruldu. İlk genel müdürü Ayhan ÖZTRAK oldu.
* Ocak 1968‘de TRT Ankara televizyonu deneme yayınlarına başladı.
*Temmuz 1984‘te TRT televizyonu programlarının tümü renkli ve stereo olarak yapılmaya başladı.
TRT 1 radyoları 24 saat kesintisiz yayına başladı.
*1986’da TRT 2 yayına başladı.
*1989’da TRT 3(TRT GAP) yayına başladı.
*1990’da Telegün ismiyle teleteks yayınları devreye girdi.Aynı yıl TRT + yayına başladı.

*1992’de TRT İNT ve TRT AVRASYA yayına girdi.
*Nisan 1999 TRT İnternet sitesi trt.net yayına başladı
*TRT 1,TRT 2, TRT 3, TRT 4, TRT INT, TRT AVRASYA televizyon kanalları ve radyo kanalları TÜRKSAT uyduları üzerinden ve İnternet bağlantısı sayesinde tüm dünyaya yayın yapmaktadır.
*TRT, Türkçenin doğru kullanılmasına özen göstermekte ve diğer radyo ve televizyon kanallarına örnek olmaktadır.
TRT’ye bağlı televizyon kanalları hala yurdumuzda diğer özel kanallardan daha yüksek bir izlenme oranına sahiptir.

Konu Başlığı:
ÖZGÜRLÜKLER ÜZERİNE PANEL YAPIYORUZ.

KAZANIM
-Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri
çerçevesinde yorumlar
-Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama
özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki
bağlantıyı fark eder

Verilen bilgiler
ÖZGÜRLÜK:Başkalarının haklarına zarar vermeden istediğimizi yapabilmektir.Özgürlükler sınırsız değildir.
Bir başka deyişle başkalarının haklarının başladığı yerde bizim özgürlüğümüz sona erer.
HAK: İnsanların herhangi bir işi yapma yetkisine hak denir
PANEL: Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı ya da açık oturumdur
Kitle iletişim özgürlüğü bireylerin sağlıklı bilgilenmesi açısından önemlidir.Ancak kitle iletişim özgürlüğü sınırsız olmamalıdır.
Kitle iletişim araçları şu konularda dikkatli davranmak zorundadır.Bunlar;

* Özel yaşamın gizliliği
* Konut dokunulmazlığı
* Doğru bilgi verme
*Diğer kişi hak ve özgürlükleri
Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK):
*Ülkemizde yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak amacıyla radyo ve televizyonların yayınlarını düzenlemek ve denetlemekle görevli kuruldur.
*1994 yılında iletişim alanının yeniden düzenlenmesi sonucu özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kurulmuştur.

*Üst Kurul, TBMM tarafından seçilen 9 üyeden oluşur. Üst Kurul üyelerinin görev süresi altı yıldır. Üst Kurul üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkanlık süresi iki yıldır.
RTÜK radyo ve televizyon kanallarına kurallara aykırı yayın yapmaları halinde uyarı,yayın durdurma ,para cezası verebilir.

RTÜK ‘ün Görev ve Yetkileri
Yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlâl eden, yayın ilkelerine ve Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde ihlâle konu olan programın yayını, bir ilâ on iki kez arasında durdurulur. Bu süre içinde programın yapımcısı ve varsa sunucusu hiçbir ad altında başka bir program yapamaz. Yayını durdurulan programların yerine, aynı yayın kuşağında ve reklamsız olarak, Üst Kurulca hazırlattırılacak; Eğitim, kültür, trafik, kadın ve çocuk hakları, gençlerin fiziksel ve ahlaki gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında programlar yayınlanır.

TEKZİP: Yalanlama, düzenleme ve düzeltme demektir.Herhangi bir kişi veya bir kurum hakkında herhangi bir basın yayın organında gerçeğe aykırı,asılsız bir haber ve bilgi yayınladığı zaman o kişi veya kuruluşun isteği üzerine direkt veya mahkeme kararıyla dolaylı yönden o basın yayın kuruluşunun yanlış,asılsız ve gerçeğe aykırı haberi,bilgiyi yalanlama ve düzeltme yayınına tekzip denir.
SANSÜR: Gazete, dergi gibi basın organlarındaki yazı, resim, karikatür gibi unsurların önceden devlet makamları tarafından incelenerek basım ve yayının yasaklanmasıdır.

Konu Başlığı:
ATATÜRK VE İLETİŞİM

-Atatürk’ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir.

Verilen bilgiler
Milli mücadelenin ilk yıllarında bugün sahip olduğumuz radyo ,televizyon gibi birçok iletişim aracı bulunmamaktaydı.Atatürk milli mücadele yıllarında kamuoyu oluşturmak için, kitle iletişim araçlarının bu konudaki önemini bildiğinden bazı çalışmalar yapmıştır.Bunlar;
*İrade-i Milliye Gazetesinin çıkarılması (Eylül 1919):Sivas Kongresinde alınan bir kararla çıkarılmasına karar verilen gazetedir.Milli mücadelenin gidişatı hakkında halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan bu gazete,milli mücadelenin yayın organı olmuştur.
*Hakimiyet-i Milliye Gazetesinin çıkarılması (Ocak 1920):Atatürk’ün kurduğu gazetenin üçüncüsüdür.Milli mücadelenin sözcülüğünü yapmıştır.Her sayısında Atatürk’ün bir genelgesi veya beyannamesine yer vermiştir.
*Ceride-i Resmiye gazetesinin yayın hayatına başlaması(Ekim 1920)
Ankara’da kurulan T.B.M.M. Hükümetinin resmi gazetesi olarak 07.10.1920 tarihinde yayınlanmaya başlanan Ceride-i Resmiye, Takvim-i Vakayi’nin devamı olarak kabul edilmektedir.
Ceride-i Resmiye adı 1922’de Resmi Ceride olmuştur. Resmi Ceride adı da 1928 tarihinde Resmi Gazete olmuş ve o tarihten beri bu ad ile yayınlanmaktadır
*Anadolu Ajansı’nın(AA) Kurulması
(Nisan 1920):
*Türkiye Cumhuriyeti’nin ilkresmî ajansı (A.A.)’dır.
*Mustafa Kemalin emriyle Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar gibi Cumhuriyet tarihinin aydınları tarafından milli mücadele davasını bütün memlekete ve dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920’de kurulmuştur.
*Anadolu Ajansı günümüzde çalışmalarına devam etmektedir.Yeni Türk devletinin ilk ulusal kurumu olma özelliğini taşır.Günümüzde bilgisayar sistemi ve uydu hattıyla çeşitli haber ve fotoğrafları abonelerine hızlı birşekilde ulaştırmaktadır.

*Telsiz Telgraf Hakkındaki Kanunun Kabul Edilmesi(1925)
Kurtuluş savaşı sırasında iletişimin önemi anlaşılmış ve bu boşluğu doldurmak için 1925 de Telsiz Tesisi Hakkında Kanun adlı bir yasa çıkarılarak Türkiye genelinde bir telsiz şebekesi kurulması ön görülmüştür.
*Telsiz,Telgraf vericilerinin hizmete girmesi(1927)
1927 de hizmete giren telsiz-telgraf vericileriyle Berlin, Newyork, Moskova, Tahran, Viyana, Londra gibi merkezlerle bağlantı kurulmuştur
*İstanbul ve Ankara Radyosunun yayına başlaması
(1927)

-Sponsorlu bağlantılar-

Aynı Kategorideki Diğer Yazılara Bakın: Eğitim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


dokuz × = 72